Kleimeer, het groen hart van het Geestmerambacht

Van plas tot polder tot natuurgebied

In dit jubileumnummer Poldergeest 20 van stichting RAG willen wij graag aandacht geven aan het ontstaan en de ontwikkeling van de Kleimeer en nagaan wat dit natuurgebied in deze tijd betekent. Om meerdere redenen mag men spreken van een uniek gebied! Niet alleen omdat men bij de ruilverkaveling van het Geestmerambacht in de vorige eeuw de grond en de (ring)sloten in de oude droogmakerij grotendeels heeft gespaard. Maar ook omdat de KNNV/IVN er zo’n 120 vogelsoorten heeft geïnventariseerd, waarmee is aangetoond dat de Kleimeer (ca. 70 ha) een onmisbaar vogelparadijs in Noord-Holland is geworden, zowel voor broedvogels als voor doortrekkers. Door uitbreiding met ca 80 hectares naar het westen zal mogelijk nog ecologische meerwaarde ontstaan in het tot 150 hectares verdubbelde Kleimeergebied.

lees het  volledige artikel: Kleimeer (artikel uit Poldergeest jubileumuitgave 10 jarig bestaan RAG)

met dank aan Harry Raat en Ger Kalverdijk