Visiedocument Recreatieschap Geestmerambacht ” life energy”

Op 21 november is  bijgaand  visiedocument aan raadsleden van de in het schap  deelnemende gemeenten toegelicht en zijn zij uitgenodigd  ideeën voor recreatieve en opbrengst-genererende mogelijkheden voor het NNN-bestemde gebied aan te  dragen.

zie hieronder de link om  het life energy document (10 mb) te downloaden.

Life Energy Geestmerambacht