Visiedocument Recreatieschap Geestmerambacht ” life energy”

This content has been archived. It may no longer be relevant

Op 21 november is  bijgaand  visiedocument aan raadsleden van de in het schap  deelnemende gemeenten toegelicht en zijn zij uitgenodigd  ideeën voor recreatieve en opbrengst-genererende mogelijkheden voor het NNN-bestemde gebied aan te  dragen.

zie hieronder de link om  het life energy document (10 mb) te downloaden.

Life Energy Geestmerambacht