Kwetsbare vlindersoort heeft goede kans op voortplanting in het Geestmerambacht.

This content has been archived. It may no longer be relevant

Uitbreiding groot dikkopje noordelijk Noord-Holland

Voorheen was het groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) in Noord-Holland alleen te vinden in het Gooi en in de binnenduinrand ten zuiden van IJmuiden. Ten noorden van het Noordzeekanaal kwam de soort niet voor. Rond 1995 slaagt hij erin om vanuit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland de definitieve oversteek van de kale monding van het Noordzeekanaal te maken. In 2010 heeft hij het hele duingebied tot aan Camperduin veroverd en is daar een algemene soort geworden. Verrassend waren de waarnemingen van deze toch aan bos gebonden soort rond de Haarlemmermeer, de eerste in 2011 en jaarlijks vanaf 2014.

Zowel Gronert (2000) als Kaag (2012) laat het groot dikkopje ten noorden van de lijn Amsterdam-Camperduin ontbreken. Het kale poldergebied achter de Hondsbossche Zeewering is voor aan bos gebonden diersoorten een lastig te slechten barrière, zo ook voor het groot dikkopje. Zou de aanleg van de Hondsbossche duinen in 2014 een verdere noordwaartse uitbreiding mogelijk maken?

Eerste meldingen

Op de website waarneming.nl vind ik een valse melding in augustus 2013 bij Petten en een aantal onbevestigde waarnemingen op Texel in 2015. Het eerste bevestigde geval van het groot dikkopje ten noorden van Camperduin volgt op 22 juli 2017. Ik tref de soort dan aan in de Pettemerduinen in het gemengde bos ten noordwesten van het nucleair complex. De vlinder laat zich op akkerdistel uitgebreid bekijken en fotograferen. Blijkbaar gaat het niet om een solistische zwerver: in 2018 zijn er meldingen op drie data met maximaal zes exemplaren.
Op 19 juni 2018 tref ik in het recreatiegebied Geestmer­ambacht, gemeente Langedijk, een copulerend stel aan, een aanwijzing dat voortplanting ook in dit gebied een goede kans van slagen heeft.

Tekst:
Ruud Costers

Met  dank aan de  Vlinderstichting:  download link artikel

https://www.vlinderstichting.nl