Natuurwaarden in de Kleimeer

This content has been archived. It may no longer be relevant

Op https://waarneming.nl worden waarnemeningen van dieren en planten geregistreerd. Tezamen geven al die waarnemingen van dieren en planten een goed beeld van de soortenrijkdom in een gebied. Voor u hebben wij De Klerimer geslecteerd. De onderstaande link verbindt u met de website en de grafiek die voor het jaar 2017 aangeeft hoeveel verschillende soorten Vogels, Zoogdieren, Reptielen en amfibieën, Dagvlinders, Libellen, Insecten (overig), Weekdieren, Nachtvlinders, Vissen, Planten, Paddenstoelen, Mossen en korstmossen, Geleedpotigen (Sprinkhanen en Wantsen, cicaden) , Kevers, Bijen, wespen en mieren, Vliegen en muggen, Algen, wieren en eencelligen en Overige ongewervelden door de waarnemers/bezoekers in De Kleimeer waargenomen zijn, verdeeld over de maanden van het jaar. U kunt ook een ander jaar selecteren. Met dank aan de waarnemers kan iedereen kennis nemen van de soortenrijkdom in en ecologische waarde van de  Kleimeer.

Soortenrijkdom in de Kleimeer

Biodivesiteit in de Kleimeer 1e kwartaal 2017

Biodivesiteit in de Kleimeer 2e kwartaal 2017

Biodivesiteit in de Kleimeer 3e kwartaal 2017

Biodivesiteit in de Kleimeer 4e kwartaal 2017

Jaaroverzicht 2017

Biodivesiteit in de Kleimeer 1e kwartaal 2018

Biodivesiteit in de Kleimeer 2e kwartaal 2018

Dieren- en plantsoorten die zeldzaam zijn zijn “rood” aangegeven in de lijsten

Als er  bij de  waarneming van de  soort een fototoestelletje staat kunt u daarop klikken om de foto van de plant of dier te  bekijken.