Natuurwaarden in het Geestmerambacht

This content has been archived. It may no longer be relevant

Op https://waarneming.nl worden waarnemeningen van dieren en planten in het geregistreerd. Tezamen geven al die waarnemingen van dieren en planten een goed beeld van  de  soortenrijkdom in een gebied. Voor u hebben wij het  Geestmerambacht geslecteerd. De onderstaande  link verbindt u met de website  en de grafiek die voor het  jaar  2017 aangeeft hoeveel verschillende soorten Vogels, Zoogdieren, Reptielen en amfibieën, Dagvlinders, Libellen, Insecten (overig), Weekdieren, Nachtvlinders, Vissen, Planten, Paddenstoelen, Mossen en korstmossen, Geleedpotigen (Sprinkhanen en Wantsen, cicaden) , Kevers, Bijen, wespen en mieren, Vliegen en muggen, Algen, wieren en eencelligen en Overige ongewervelden door de waarnemers/bezoekers in het  Geestmerambacht waargenomen zijn verdeeld over de  maanden van  het jaar. U kunt ook een ander jaar  selecteren.  Met  dank aan de  waarnemers kan iedereen kennis nemen van de  soortenrijkdom in en ecologische waarde van het  Geestmerambacht.

deze link verbindt u met statistieken over natuurwaarnemingen in het Geestmerambacht in 2017

Biodiversiteit in het Geestmerambacht 1e kwartaal 2017

Biodiversiteit in het  Geestmerambacht 2e kwartaal 2017

Biodiversiteit in het Geestmerambacht 3e kwartaal 2017

Biodiversiteit in het Geestmerambacht 4e kwartaal 2017

Jaaroverzicht 2017

Waarnemening die in het  rood gepresenteerd zijn zeldzame soorten.

Als er  bij de  waarneming van de  soort een fototoestelletje staat kunt u daarop klikken om de foto van de plant of dier te  bekijken.