Privacybeleid

Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@adventureparkgeestmerambacht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres

De grondslag voor deze gegevens is uw bezoek aan de website van de stichting www.adventureparkgeestmerambacht.nl waarbij deze gegevens ingevuld zijn op het daarvoor bestemde formulier. Dan wel de ondertekening van het petitionnement “Geen aantasting natuurgebieden in het Geestmerambacht. Horeca en outdoorbedrijf? Liever niet hier!”

De persoonsgegevens worden door Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  1. De in het provinciale (Noord Holland) Natuurbeheerplan, gedefinieerde landschaps- en natuurwaarden in Natuur- en recreatiegebied Geestmerambacht te beschermen tegen inbreuken van welke aard dan ook en de genoemde landschaps- en natuurwaarden in het bedoelde gebied te versterken.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De persoonsgegevens worden door Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van maximaal 25 jaar:

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkers-overeenkomst is afgesloten.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

U kunt daartoe een verzoek indienen via het email adres: info@adventureparkgeestmerambacht.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt er voor gezorgd, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”; www.adventureparkgeestmerambacht.nl

Wijziging van het privacy beleid

Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.