Ecologische verkenning recreatiegebieden Noord-Holland

Recreatieschap Geestmerambacht

In opdracht van de Provincie Noord-Holland,
uitgevoerd door Tauw bv te Utrecht

datum: 30 mei 2017

rapport Tauw met erratum