Natuurwaarden in de Kleimeer, juli en augustus 2017

In juli en augustus zijn er door verschillende waarnemers de onderstaande natuurwaarden in de  Kleimeer gerapporteerd op www.waarneming.nl link naar waarnemingen in de Kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht over de periode         1 juli-31 augustus 2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

 

Vogels
Grauwe Gans – Anser anser
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Tafeleend – Aythya ferina
Kuifeend – Aythya fuligula
Lepelaar – Platalea leucorodia
Roerdomp – Botaurus stellaris
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Sperwer – Accipiter nisus
Torenvalk – Falco tinnunculus
Waterral – Rallus aquaticus
Porseleinhoen – Porzana porzana
Waterhoen – Gallinula chloropus
Gierzwaluw – Apus apus
IJsvogel – Alcedo atthis
Ekster – Pica pica
Baardman – Panurus biarmicus
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
Spreeuw – Sturnus vulgaris
Blauwborst – Luscinia svecica
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Vlinders en libellen
Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni
Atalanta – Vanessa atalanta
Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album
Landkaartje – Araschnia levana
Bont zandoogje – Pararge aegeria
Argusvlinder – Lasiommata megera
Hooibeestje – Coenonympha pamphilus
Bruin zandoogje – Maniola jurtina
Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum
Weekdieren
Gewone tuinslak – Cepaea (Cepaea) nemoralis
Planten
Watergentiaan – Nymphoides peltata
Heelblaadjes – Pulicaria dysenterica
Hondsroos – Rosa canina s.l.
Moerasmelkdistel – Sonchus palustris
Overige insecten
Doodskopzweefvlieg – Myathropa florea
Stadsreus – Volucella zonaria