Natuurwaarden in de Kleimeer juni 2017

In juni zijn er door verschillende waarnemers de onderstaande natuurwaarden in de  Kleimeer gerapporteerd op www.waarneming.nl link naar waarnemingen in de Kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het overzicht over de periode         1 juni-30 juni 2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

Vogels
Baardman – Panurus biarmicus  info
Boomvalk – Falco subbuteo
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
Braamsluiper – Sylvia curruca info
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Buizerd – Buteo buteo
Gaai – Garrulus glandarius
Havik – Accipiter gentilis
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus info
Koekoek – Cuculus canorus
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
Porseleinhoen – Porzana porzana info
Ransuil – Asio otus
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Roerdomp – Botaurus stellaris
Snor – Locustella luscinioides
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia  info
Tafeleend – Aythya ferina
Waterhoen – Gallinula chloropus
Waterral – Rallus aquaticus
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Zwarte Kraai – Corvus corone
Zwartkop – Sylvia atricapilla
Zoogdieren
Haas – Lepus europaeus
Vlinders
Atalanta – Vanessa atalanta
Bruin blauwtje – Aricia agestis
Bruin zandoogje – Maniola jurtina
Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni
Distelvlinder – Vanessa cardui
Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album
Klein geaderd witje – Pieris napi