Nieuwsbrief #6, 4 september 2016

This content has been archived. It may no longer be relevant

logo met smientOp 14 april 2016 heeft het Burgerinitiatief een zienswijze naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland gestuurd naar aanleiding van de “prealabele vraag” van het college van B&W van de gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan de vestiging van Beachpark Geestmerambacht vlak bij natuurgebied Kleimeer. Op en bij de aangelegde heuvel aan het Vlasgat in NNN-bestemd gebied.

Ter onderbouwing van onze zienswijze hebben wij een Beoordeling en ‘Second opinion’ Verkennend natuuronderzoek en toetsing natuurwetgeving voor de aanleg van een ‘Beachpark’ in het Geestmerambacht” laten uitvoeren.

Op 30 augustus 2016 heeft gedeputeerde staten besloten “vooralsnog” het initiatief om te komen tot een Beachpark in het Geestmerambacht af te wijzen.De ontwikkelingen zijn in strijd met de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).

De Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht is zeer verheugd over dit besluit. Duizenden mensen tekenden tegen dit plan, een stichting werd opgericht en diverse voorlichtingsacties gevoerd, een Rapport met contra expertise werd naar de provincie gestuurd als reactie op de prealabele vraag van de gemeente Langedijk. Met als prachtig resultaat dat de rust en de ruimte van het Geestmerambacht voorlopig zijn gegarandeerd.

spandoek schuinVoorlopig, omdat er nog een adertje onder het gras schuilt. Het besluit is “vooralsnog”, oftewel er kan nog een en ander uit de hoge hoed komen. Vooralsnog (….) is de natuur in het Geestmerambacht de grote winnaar, waarvan vele mensen in de wijde omgeving van kunnen blijven genieten.

De inhoud van het besluit van gedeputeerde staten is wel al opgevraagd maar nog niet ontvangen. Zodra die op de website geplaatst kunnen worden kunt u die raadplegen.

Onze dank gaat uit naar de vele blijken van ondersteuning, donateurs, Stichting Kleimeer en Vogelwerkgroep Alkmaar/Schagen.

We blijven alert en houden u op de hoogte.