Vale gier boven Geestmerambacht

Bijzondere passant Kleimeer en Recreatiegebied Geestmerambacht

Op zaterdag 21 mei jl. vloog er een bijzondere vogel over de Kleimeer en het Recreatiegebied. Om 11.46 uur werd vanaf de uitkijkheuvel welke uitkijkt over de Kleimeer door Sander Schagen van de Vogelwerkgroep Alkmaar een Vale Gier gespot die in noordelijke richting vloog. De vogel werd in de lucht lastig gevallen door een Scholekster die in de gier een gevaar zag voor zijn pullen ergens op de grond.

Om 12.43 uur werd de vogel gezien in Den Helder bij Mariëndal en vervolgens om 13.20 uur op bij De Muy op Texel. Tot op de dag van vandaag (24/5) is de vogel nog aanwezig op Texel. Eerder op de morgen van de 21e was de gier tussen 10.48 en 11.05 uur gezien boven het Nationaal Park Zuid Kennemerland en vervolgens om 11.12 uur boven Heemskerk vliegend in noordelijke richting. De afstand Heemskerk – Kleimeer werd dus in 34 minuten afgelegd.

Het gebeurt de laatste jaren vaker dat gieren Nederland aandoen. Er zijn zowel in de Alpen als in Midden Frankrijk een aantal projecten waarbij o.a. Vale Gieren weer uitgezet worden in gebieden waar ze ooit voorkwamen maar door vooral bejaging verdwenen zijn. De Cevennen in Frankrijk is zo’n gebied en de afstand vanaf daar naar Nederland is beduidend korten dan de afstand uit Spanje wat tot voor 30 jaar terug de dichtstbijzijnde locatie was waar Vale Gieren voorkwamen. Het is bekend dat Vale gieren en vooral jonge vogels van tijd tot tijd zwerven op zoek naar voedsel en eventueel nieuwe broedlocaties. Vanaf 12 mei was er een groep van minimaal 6 vogels aanwezig in Zuid-Holland. Van 19 tot 21 mei verbleef 1 vogel waarschijnlijk uit de groep van zes rond de haven van IJmuiden op het forteiland om vandaar uit richting noord te vliegen. Grote karkassen zijn in ons land niet te vinden en we zullen zien hoelang de vogel op Texel blijft. Uit eerdere bezoeken aan Nederland blijkt dat bij afwezigheid van voldoende voedsel de vogels vaak weer terugvliegen naar hun plaats van herkomst. Als de gier van Texel dat ook doet zou het leuk zijn als hij opnieuw de Kleimeer en het Recreatiegebied aandoet.

Gerard Langedijk