Bijzondere zomergast in het Geestmerambacht

This content has been archived. It may no longer be relevant

Door een lid van de Vogelwerkgroep Alkmaar is ons vorige week gewezen op een bijzondere waarneming: in de plas Zomerdel van het Geestmerambacht werd een zomertaling gespot.
De zomertaling staat als kwetsbaar op de Nederlandse zogenaamde “rode lijst” (bedreigde soorten).
De zomertaling is een in Nederland zeldzame broedvogel; overwinteren doen ze ten zuiden van de Sahara. Het leefgebied van de taling heeft drassig en moerasachtig omgeving nodig. Eten doen ze slobberend met de bek onder water.
Zie bijgaande foto van een mannetje zomertaling. Nu maar hopen dat de vrouwtjes zich ook melden.
15-05-17.Zomertaling.IMG_1823Foto ter beschikking gesteld door de Vogelwerkgroep Alkmaar

 terug naar nieuwspagina