Ontwikkelingen in het Geestmerambacht.

Afgelopen week bereikten ons signalen van verontruste bezoekers van de Geestmerambacht. Er is een hindernis parcours aangelegd en er zijn boomstammen in het water gestort.
Dat alles op de beoogde plek van het Adventurepark Geestmerambacht.
foto hindernis parcours
Zoals het er nu uitziet betreft dit illegale activiteiten in strijd met het “nee, tenzij principe” dat in EHS begrensd gebied voorgeschreven is. Het nieuwe hindernis parcours is in de bosschages aan de noord-west rand van de plas gebouwd. Dit kleine en ondergeschikte onderdeel van het oorspronkelijke plan van De Geus en Kleinbekman is nu exact op dezelfde plaats verrezen.
foto houtvlot Geestmerambcht
Daarnaast is 160 m3 hout (boomstammen) in het water gestort blijkbaar alvast voor de bouw van de klimwand/klimtoren van 24 meter hoog bovenop de aangelegde heuvel en het door hen bedachte “hoogte parcours”.
Dit alles met oogluikende toestemming van het recreatieschap Geestmerambacht.

Over de bouw van het hindernis parcours zijn reeds inlichtingen gevraagd aan de vertegenwoordiger van de gemeente Langedijk in het bestuur van het recreatieschap, dhr Cornelisse.
Over de opslag van het hout in het water ten westen van de heuvel is een bezwaarschrift naar het recreatieschap gestuurd omdat hiervoor in verband met de veiligheid op het water in de Algemene Verordening van de Geestmerambacht een verbod geldt.

De hindernisbaan wordt zondag 26 april 2015 door Burgemeester Cornelisse van Langedijk en wethouder Nagengast van Alkmaar feestelijk en officieel geopend.

Sommige regels gelden schijnbaar niet voor iedereen.

We houden u op de  hoogte.