GULLE GIFT NATUURMUSEUM WESTFLINGE.

Op zaterdag 20 februari 2016 ontving de stichting Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht een financiële gift van Natuurmuseum Westflinge te Sint Pancras.
Dit naar aanleiding van de sluiting va het museum in 2015.Tiny met gift
Namens het Burgerinitiatief werd de gift ontvangen door Tiny Zandbergen, voorzitter van de stichting. Zij sprak haar hartelijke dank uit voor deze gulle gift en het gestelde vertrouwen. Wij hopen met deze gift een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van levende natuur in Langedijk.
Zandbergen: “Het is ook wel een beetje dubbel gevoel. De aanleiding, de sluiting van het natuurmuseum Westflinge in Sint Pancras, is niet alleen een trieste zaak voor Langedijk, het is qua subsidie- en accommodatiebeleid ook een donkere bladzijde in de gemeentepolitiek Langedijk”.

Meerdere verenigingen mochten een gulle gift ontvangen: De Hortus te Alkmaar, Historische Vereniging Sint Pancras, Regionale Archeologische verenigingen en archief, Vogelwerkgroep Alkmaar, kinderboerderij Jong Leven te Sint Pancras.
Ook namens ons, veel waarderende woorden voor de grote inzet van de bestuursleden van -helaas ex- natuurmuseum Westflinge.