De resultaten van de Vogelatlas zijn bekend

De voorlopige verspreidingskaarten van  het Atlasproject zijn kortgeleden bekend gemaakt. Zowel de resultaten  van de wintertellingen als  de broedvogeltellingen staan op internet. Zie  de  website  van  SOVON: http://www.vogelatlas.nl onder  “Resultaten”

In het Geestmerambacht broeden 103 verschillende soorten volgens de gegevens in de Vogelatlas. In de winter verblijven er 135 verschillende vogelsoorten.

Kijk voor de vogelrijkdom van  het Geestmerambacht in de bijgevoegde bestanden.  Met dank voor het geduldige telwerk van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o..

sovon_vogelatlas_winter_vwg178

sovon_vogelatlas_broedseizoen_vwg178