De nieuwsbrief ontvangen of donateur worden?

De plannen voor een adventurepark in het Geestmerambacht hangen nog steeds boven de markt. Hoewel de naam inmiddels is gewijzigd in Beachpark Geestmerambacht, is de inhoud nog hetzelfde en gaat het voorbereidings-proces door.  Dit ondanks de 3000 handtekeningen die door het Burgerinitiatief zijn opgehaald.
In  beschermd  natuurgebied,  vlak  naast  het  unieke broed-  en natuurgebied De  Kleimeer, moet  een  “hoogteaccent”  verrijzen  van  33  meter  (=hoogte  van  een  flatgebouw van  10 verdiepingen!), bestaande uit een klimwand, klimtoren, hoogteparcours over het bos, vrije val,  2  tokkelbanen  van  254  m  (de  grootste  van  Nederland),  3  verdiepingen hoog restaurant met bijeenkomstruimte  met  terrassen, waterhindernisbaan, kano- en zeilbootverhuur.
Inmiddels is door de ondernemer een een omgevingsvergunning aangevraagd en weer ingetrokken met excuses aan het college voor de veroorzaakte overlast.
Er dreigen onomkeerbare gevolgen voor de rust, het landschap en de natuur in het gebied.
Om natuur en landschap te beschermen is  de stichting burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” opgericht, met als doelstelling behoud van natuur en landschap in het Geestmerambacht.
Echter,  actievoeren en (juridische) procedures kosten geld en hiervoor zijn wij  afhankelijk van giften.
Donateur  worden kan al  vanaf  5  euro per  jaar.  Een hogere bijdrage  is  uiteraard ook van harte welkom.
De  stichting  Burgerinitiatief  “Bescherm  de  natuur  in  het  Geestmerambacht” is  een stichting zonder winstoogmerk.

Maak uw  gift over op SNS bank: IBANnr. NL68 SNSB 0926 0076 88 t.n.v. Stichting Bescherm Natuur GA. Meldt u dan tevens aan op onderstaand formulier, dan ontvangt u tenminste 4x per jaar onze digitale Nieuwsbrief.

[sform]4[/sform]

 

Een ANBI-status* is aangevraagd.
* Algemeen nut beogende instellingen. Hierbij kunt u giften aftrekken van de inkomstenbelasting.