Nieuwspagina Bescherm de natuur in het Geestmerambacht

This content has been archived. It may no longer be relevant

Op deze pagina de laatste ontwikkelingen en nieuws over het Geestmerambacht en het Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”.

25 januari 2019

De website  is  bijgewerkt, oude artikelen zijn naar  het  archief verplaatst en de  waarnemingen van soorten in Geestmerambacht en in de  Kleimeer in 2018 is geplaatst.

8 november  2018

Er is deze  zomer een kwetsbare vlindersoort gesignaleerd in het  Geestmerambacht.
Het  groot dikkopje.

Lees het  artikel in het  tijdschrift  “Vlinders” van de  Vlinderstichting. https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/tijdschrift of op deze website

2 januari 2018

De webpagina’s met  waarnemingen van  natuurwaarden in de  Kleimeer en in het Geestmerambacht is bijgewerkt met de  gegevens van  het  4e kwartaal 2017.

link naar waarnemingen 4e kwartaal in het Geestmerambacht

link naar waarnemingen 4e kwartaal in de Kleimeer

2 november 2017: Filmimpressie Geestmerambacht en Kleimeer.

Op deze website en op facebook de film van Stefan de Jong ” Kleimeer, natuur onder de  rook van  Alkmaar”.

zie de webpagina met de film van Stefan de  Jong

3 september 2017: Natuurwaarden in het Geestmerambacht en de Kleimeer in de maanden juli en augustus 2017 bijgewerkt.

Ook in de periode 1 juli 2017 tot en met  31 augustus 2017 zijn er in het Geestmerambacht en de  Kleimeer weer vele natuurwaarden gesignaleerd en op www.waarneming.nl vastgelegd. Met  dank aan de  waarnemers publiceren wij de  soortenrijkdom van de Kleimeer en het Geestmerambacht. Door op de soortnaam te klikken vindt u meer informatie over de plaats en het tijdstip van de  verschillende waarnemingen. Heeft u opmerkingwen schroom niet om ons op de hoogte te  stellen. Wilt u een foto of foto’s van eigen waarnemeningen met ons delen dan zullen wij die graag  publiceren op deze website. Mailadres: info@adventureparkgeestmerambacht.nl
Klik hier  voor het Geestmerambacht en hier waarnemingen in de Kleimeer in de  maanden juli en augustus 2017.

9 juli 2017: Natuurwaarden in het Geestmerambacht en de Kleimeer in de maand juni 2017 bijgewerkt.

Ook in de periode 1 juni 2017 tot en met  30 juni 2017 zijn er in het Geestmerambacht en de  Kleimeer weer vele natuurwaarden gesignaleerd en op www.waarneming.nl vastgelegd. Met  dank aan de  waarnemers publiceren wij de  soortenrijkdom van de Kleimeer en het Geestmerambacht. Door op de soortnaam te klikken vindt u meer informatie over de plaats en het tijdstip van de  verschillende waarnemingen. Heeft u opmerkingwen schroom niet om ons op de hoogte te  stellen. Wilt u een foto of foto’s van eigen waarnemeningen met ons delen dan zullen wij die graag  publiceren op deze website. Mailadres: info@adventureparkgeestmerambacht.nl
Klik hier  voor het Geestmerambacht en hier waarnemingen in de Kleimeer in de  maand juni 2017.

30 mei 2017: Natuurwaarden in het Geestmerambacht en de Kleimeer in de maand april 2017

In de periode 1 april 2017 tot en met  30 april 2017 zijn er in het Geestmerambacht weer vele natuurwaarden gesignaleerd en op www.waarneming.nl vastgelegd. Dit is de  tweede maal dat de  geregistreerde waarnemingen op onze website gepubliceerd worden. 162 verschillende soorten vogels, zoogdieren, vlinders en planten in het Geestmerambacht en 60 verschillende soorten  in de Kleimeer.  Klik hier  voor het Geestmerambacht en hier waarnemingen in de Kleimeer.

17 april 2017: Natuurwaarden in het Geestmerambacht en de Kleimeer

In de periode 1 januari 2017 tot en met  31 maart 2017zijn er  in  het  Geestmerambacht vele natuurwaarden gesignaleerd en op www.waarneming.nl vastgelegd. Vanaf nu publiceert Burgerinitiatief “Becherm de  Natuur in het  Geestmerambacht” maandelijks de natuurwaarden die op www.waarneming.nl gemeld worden. Klik voor het Geestmerambacht hier en voor de Kleimeer hier.

5 april 2017: Brief van de  dag Noord Hollands Dagblad

FullSizeRenderklik op het  artikel om beter te  kunnen lezen.

12 september 2016: Tellingen van broedvolgels en pleisteraars in het Geestmerambacht

In de periode 31 maart t/m 8 juni zijn tellingen gedaan en onderzoek verricht in het Noord westelijke deel van het Geestmerambacht.
Niet geheel toevallig, want binnen dit gebied is/was het Beachpark plan geprojecteerd.
Gekeken is naar broedvogels en regelmatige aanwezige soorten. O.a. de signalering van een zwarte Ibis geeft aan dat veel veel potentieel in het gebied aanwezig is.
Ook in de Kleimeer zijn in overleg met Staatsbosbeheer tellingen gehouden. Voor verdere informatie over tellingen: http://vwg-alkmaar.nl/  
lees verder

4 september 2016: Goed nieuws voor burgerinitiatief  “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”, Nieuwsbrief #6

Op 30 augustus 2016 heeft gedeputeerde staten besloten “vooralsnog” het initiatief om te komen tot een Beachpark in het Geestmerambacht af te wijzen.De ontwikkelingen zijn in strijd met de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS).
De Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht is zeer verheugd over dit besluit. Duizenden mensen tekenden tegen dit plan, een stichting werd opgericht en diverse voorlichtingsacties gevoerd, een Rapport met contra expertise werd naar de provincie gestuurd als reactie op de prealabele vraag van de gemeente Langedijk. Met als prachtig resultaat dat de rust en de ruimte van het Geestmerambacht voorlopig zijn gegarandeerd.
Voorlopig, omdat er nog een adertje onder het gras schuilt. Het besluit is “vooralsnog”, oftewel er kan nog een en ander uit de hoge hoed komen. Vooralsnog (….) is de natuur in het Geestmerambacht de grote winnaar, waarvan vele mensen in de wijde omgeving van kunnen blijven genieten. lees verder

7 juli 2016: Zienswijze op Natuurbeheersplan 2017 Provincie Noord Holland

Stichting “Bescherm de  natuur in het Geestmerambacht” heeft een zienswijze ingediend op het door de provincie Noord Holland te  visie gelegde Natuurbeheersplan 2017.
In dit beheersplan wordt  aangegeven hoe de natuur in Noord Holland beschermd en ontwikkeld wordt en welke  maatregelen de  provincie neemt om initiatieven te ondersteunen.
De  zienswijze  van “Bescherm de  natuur in het Geestmerambacht” richt zich vooral op die aspecten van het  Natuurbeheersplan waarin de natuur in de Geestmerambacht onvoldoende  beschermd wordt. Lees verder

22 mei 2016: Bijzondere passant Kleimeer en Recreatiegebied Geestmerambacht

Op zaterdag 21 mei jl. vloog er een bijzondere vogel over de Kleimeer en het Recreatiegebied. Om 11.46 uur werd vanaf de uitkijkheuvel welke uitkijkt over de Kleimeer door Sander Schagen van de Vogelwerkgroep Alkmaar een Vale Gier gespot die in noordelijke richting vloog.vale gier De vogel werd in de lucht lastig gevallen door een Scholekster die in de gier een gevaar zag voor zijn pullen ergens op de grond. Lees verder

22 april 2016: Persbericht nav reactie Burgerinitiatief naar  Gedeputeerde  Staten provincie Noord  Holland

PERSBERICHT.

Heden is een reactie van Stichting Burgerinitiatief “Bescherm de Natuur in het Geestmerambacht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland gestuurd. Hierin dringt de stichting er op aan de door het college van B&W van Langedijk gestelde “prealabele vraag” negatief te beantwoorden.

Het plan van initiatiefnemers de heren De Geus en Kleinbekman om in recreatie- en natuurgebied Geestmerambacht een beachpark (voorheen adventurepark) te vestigen, bestaande uit klimtoren met tokkelbaan, klimwand , horecagelegenheid, hoogteparcours, hindernisparcours, mountainbike challenge en waterpretpark , is met een positief advies van de gemeente Langedijk en het bestuur van het Recreatieschap aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland voorgelegd. Volgens de gemeente Langedijk is de conclusie van de in opdracht van de initiatiefnemers uitgevoerde “Verkennend natuuronderzoek en Nee- tenzij toets Beachpark Geestmerambacht” dat de in het plan genoemde bouwactiviteiten en de jaarrond-exploitatie daarvan zonder nadelige effecten op de natuur in het beoogde gebied uitgevoerd kan worden. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-bestemd gebied). Lees verder

19 april 2016: VOGELTELLINGEN IN HET GEESTMERAMBACHT

Gezien het belang van actuele waarnemingsgegevens te beschikken -voor zowel De Kleimeer als het gebied van en rond de beoogde vestigingsplek van het Beachpark- worden door leden van de Vogelwerkgroep Alkmaar al weer enkele weken inventarisatieronden uitgevoerd volgende de Broedvogel Monitoring Project methodiek (BMP).Lees verder

17 april 2016: Bijzondere gast in het Geestmerambacht

15-05-17.Zomertaling.IMG_1823Door een lid van de Vogelwerkgroep Alkmaar is ons vorige week gewezen op een bijzondere waarneming: in de plas Zomerdel van het Geestmerambacht werd een zomertaling gespot.lees verder

12 april 2016: Zienswijze “Evenemententerrein”

Op 15 maart 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Langedijk de Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Evenemententerrein Geestmerambacht” ter inzage gelegd. Lees verder

6 maart 2016: Geestmerambacht: mooi in alle seizoenen.

download 6 maart 2016Op 6 maart j.l. organiseerde de IVN een voorjaarswandeling door het Geestmerambacht.
En de eerste tekenen van de lente waren volop aanwezig.
Zie  bijgaande foto’s

1 maart 2016: Voorjaarswandeling op zondag 6 maart rond het recreatiegebied Geestmerambacht.

De lente is vroeg dit jaar!!hazelaar_350

Wat staat er al in de bloei en wat zou er nog in de bloei staan? Hangen er nog snottebellen aan de bomen? Hoeveel tafeleenden tellen we en zijn dit allemaal mannetjes, of zien we ook nog enkele vrouwtjes?
lees verder

20 februari 2016: Gulle gift Natuurmuseum Westflinge.

Tiny met giftOp zaterdag 20 februari 2016 ontving de stichting Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht een financiële gift van Natuurmuseum Westflinge te Sint Pancras.
Dit naar aanleiding van de sluiting van het museum in 2015.
lees verder

December 2015: De resultaten van de Vogelatlas zijn bekend

De voorlopige verspreidingskaarten van  het Atlasproject zijn kortgeleden bekend gemaakt. Zowel de resultaten  van de wintertellingen als  de broedvogeltellingen staan op internet. Zie  de  website  van  SOVON: http://www.vogelatlas.nl onder  “Resultaten”.
lees verder

April 2015:Ontwikkelingen in het Geestmerambacht

foto hindernis parcoursAfgelopen week bereikten ons signalen van verontruste bezoekers van de Geestmerambacht. Er is een hindernis parcours aangelegd en er zijn boomstammen in het water gestort.
Dat alles op de beoogde plek van het Adventurepark Geestmerambacht.

lees verder

Oudere  berichten kunt u in het  archief vinden!

We houden u op de  hoogte.