inspreektekst 30 maart 2021 Alkmaar

Geachte aanwezigen, leden van de commissie, Mijn naam is Tiny Zandbergen; ik ben voorzitter van het burgerinitiatief Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht. En ik spreek vandaag ook namens de Stichting Kleimeer uit Alkmaar. De definitieve versie van de Visie ligt voor. Er zijn zienswijzen ingediend door uw raad en die uit Alkmaar en Langedijk U kunt dit wellicht anders lezen, maar wij constateren dat het schap zegt: “dank voor uw inbreng, maar eigenlijk is het te vroeg en laat ons nu even zelf onze gang gaan” . Concreet in uw geval wordt betaalde entree boven de markt gehouden; en het onderzoek naar het tekort van 480.000 euro wordt toegevoegd aan de uitvoeringsparagraaf, gemandateerd aan het Dagelijks bestuur. De gemeente Alkmaar wil beperkte bouwhoogten en ontzien van de kwetsbare Kleimeer. Evenals Langedijk. Ook hier is de reactie van het schap: liever geen beperkingen, wacht op de plannen, u wordt op de hoogte gebracht. (“in nauw overleg”) De lokatie voor ontwikkelingen aan de zuid-west hoek bij de Kleimeer blijft gehandhaafd, weliswaar “zonder verstorende activiteiten’. De parcoursen voor kart, squad, 4×4, bmx langs de Kleimeer gaan “gewoon” door. Voorzitter, De definitieve versie van de Visie ligt voor. Er zijn zienswijzen ingediend door uw raad en die uit Alkmaar en Langedijk U kunt dit wellicht anders lezen, maar wij constateren dat het schap zegt: “dank voor uw inbreng, maar eigenlijk is het te vroeg en laat ons nu even zelf onze gang gaan” . Concreet in uw geval wordt betaalde entree boven de markt gehouden; en het onderzoek naar het tekort van 480.000 euro wordt toegevoegd aan de uitvoeringsparagraaf, gemandateerd aan het Dagelijks bestuur. De gemeente Alkmaar wil beperkte bouwhoogten en ontzien van de kwetsbare Kleimeer. Evenals Langedijk. Ook hier is de reactie van het schap: liever geen beperkingen, wacht op de plannen, u wordt op de hoogte gebracht. (“in nauw overleg”) De lokatie voor ontwikkelingen aan de zuid-west hoek bij de Kleimeer blijft gehandhaafd, weliswaar “zonder verstorende activiteiten’. De parcoursen voor kart, squad, 4×4, bmx langs de Kleimeer gaan “gewoon” door. Voor ons maar een conclusie: het schap wil de vrije hand èn een blanco cheque voor haar ontwikkelingsplannen. De plaatjes zijn weliswaar wat aangepast, maar alle mogelijkheden uit de concept Visie staan nog in deze nieuwe definitieve versie! Inclusief hotel, wellness, overnachtingen, huisjesparken, jaarronde activiteiten, gebruik van de Zomerdel als evenemententerrein, parcoursen met quad, 4×4, zijspan, kart, BMX etc., bovenregionale ontwikkelingen in 4 gebieden, windmolens en zonnevelden, etc. etc. Ze staan er nog allemaal in. En zijn een bedreiging voor de natuur….. Met name de entreegebied-plannen liggen voornamelijk in beschermd Natuur Netwerk Nederland-gebied (NNN)-gebied. Nadruk ligt op de plannen voor het Beachpark. Weliswaar zijn de plaatjes omgekeerd, maar de beoogde landingsplek ligt nagenoeg even dichtbij de Kleimeer. Pikant in deze is dat (op bldz. 48) wordt gesproken over het “reeds vastgestelde Beachpark”. Hoe is dit mogelijk? Hoe wil men negatieve effecten op de natuur voorkomen?? Het ìs niet mogelijk dat de natuurwaarden worden verhoogd en tegelijkertijd er ambitieuze bouwplannen zijn in hetzelfde beschermde NNN-gebied. Wij zullen dit als burgerinitiatief zeker niet laten passeren. Er wordt op dit moment een petitie opgestart. Het is goed zoals het is. Ik wil ook een paar specifieke punten noemen: De financiën. Er wordt in de stukken gesproken over een schapsinvestering van € 6.579.000. Totale geraamde opbrengsten € 693.000. Netto opbrengsten € 520.000. Gaan wij nu werkelijk ruim 6,5 miljoen euro investeren, het gebied onomkeerbaar op de schop nemen, om uiteindelijk een kleine half miljoen opbrengsten te genereren? Wat nota bene nog steeds een tekort geeft van € 480.000 bovenop de 4 ton bijdragen van de drie gemeenten nu? Deze hele operatie levert hoe dan ook een tekort/verlies op. En zeker verlies voor natuur en biodiversiteit. Juist in deze Corona tijd is de waarde van een groene leefomgeving van groot belang gebleken. Niet gesproken is over de toegezegde Governance onderzoeken. Er wordt door het schap veel geld uitgegeven aan bestuurskosten, externe firma’s, rapporten door externe bureaus, (denk aan Life Energy en deze Visie), digitale Swipocratie. Hoe moet de bestuursstructuur er straks uitzien: Kan dit anders? Welke investeringen zijn gemoeid met Museum Broekerveiling, Poldergemaal, Twuijvermolen? Kortom, er blijven vele vragen open. De nu gekozen weg is een uiterst onzekere. Het is volstrekt onduidelijk waar de inkomsten uit voortkomen, òf de beoogde opbrengsten ook zullen lukken. Wat wel duidelijk is: er blijft een tekort. De inspraak Over de inspraak kan ik kort zijn. In de beoogde beantwoording veel mooie woorden en ambities, echter de antwoorden op de inbreng van ons en van de mede reageerders vinden wij niet terug. Denk alleen maar aan de 93% van de Swipocratie die “rust en groene ruimte willen. Hoe serieus worden de insprekers genomen? Onze voorlopige conclusie is: het schap gaat “gewoon” door op de ingeslagen weg. De vraag aan u is nu: wat doet u als raad? Wie stelt de kaders? En kunt u zich hierin vinden? Energietransitie Zonder enige terughoudendheid biedt het schap aan om de energietransitie in haar gebied een impuls te geven. Dit lijkt ons in eerste instantie een taak van de overheid om het participatieproces te doen. Ook het verdienmodel “energietransitie” is gebaseerd op “drijfzand. Wellicht het drijfzand dat ontstaat als de “duinen Van Luna” het water inwaaien van het Park van Luna…. Afsluitend: Wij doen hierbij een dringende beroep op u:
  • Stop deze weg van economische verdienmodellen
  • bescherm ook daadwerkelijk de biodiversiteit en NNN-beschermde natuur
  • neem inbreng/participatie van burgers serieus
  • wacht de governance onderzoeken af
  • Doe onderzoek naar mogelijke verlaging van beheer- en bestuurskosten
Beschèrm onze waardevolle natuur. Dank u wel. Namens burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht, Tiny Zandbergen voorzitter Bijlage: uitsnede kaart NNN-gebied email: tiny.zandbergen@kpnplanet.nl