Nieuws oktober 2020

Deze maand is de concept Visie van het recreatieschap Geestmerambacht in de raadcommissies van de gemeenteraden in Heerhugowaard en Alkmaar besproken. In Alkmaar heeft Tiny Zandbergen, voorzitter van het “Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” op 20 oktober ingesproken.

Daarbij heeft zij de volgende tekst uitgesproken:

Geachte aanwezigen, leden van de commissie,

Mijn naam is Tiny Zandbergen; ik ben voorzitter van het burgerinitiatief Stichting Bescherm de natuur in het Geestmerambacht. Ik spreek ook namens de Vogelwerkgroep Alkmaar.

Ik wil beginnen met een citaat uit de reacties die ons hebben bereikt:

  • het is een zegen om dit rustgevende natuurgebied naast een drukke stad als Alkmaar te hebben.

De resultaten van de digitale raadpleging Swipocratie van het schap -maar ook van alle voorgaande raadplegingen- zijn helder: van de 780 reacties, was meer dan 90% voor openheid en genieten van de natuur.

Voor een wegrestaurant, hotel of bungalowpark kreeg men slechts van 29, 26 en 19% de handen op elkaar.

Toch blijven juist die laatste mogelijkheden prominent de basis van het voorgestelde concept. En wordt onverdroten voortgeborduurd op de ingeslagen weg: ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. Tot het geld op is.

Een conclusie is wel duidelijk: Iedere keer weer komt naar voren dat rust, groene ruimte en openbare toegankelijkheid voor mensen zeer belangrijk zijn.

Het Geestmerambacht is ooit opgezet als groene long in verstedelijkt gebied. Hiervoor zijn agrariërs uitgeplaatst en uitgekocht.

Een flink deel van het Geestmerambacht is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. De plas Zomerdel is van groot belang voor overwintering van watervogels, omdat zij door haar grote diepte niet dicht vriest.

Financiën

Zelfs in deze concept Visie, als alle beoogde ontwikkelingen zullen plaatsvinden, is er sprake van een jaarlijks tekort van 480.000 euro, dat door de gemeentes aangevuld moet worden.

Het Recreatieschap maakt -door te investeren in de voorgestelde ontwikkelingen- de bruidsschat van de Provincie op; en stelt vervolgens aan u de vraag hoe het tekort van een half miljoen miljoen per jaar op te lossen.

Als burgerinitiatief zijn wij voorstander van een heel andere dynamische ontwikkeling: het versterken van natuurwaarden, het uitbreiden van leefgebieden van plant en dier, het verhogen van biodiversiteit en natuurbeleving.

Bepaald geen status quo en zeker net zo avontuurlijk.

Met naar onze stellige indruk een bewezen en groot draagvlak onder de bevolking.

Door te veronderstellen dat grootschalige ontwikkelingen en het versterken van natuur samengaan, wekt het bestuur valse verwachtingen en ook teleurstellingen.

Als burgerinitiatief vragen wij u wèl een Zienswijze in te dienen die recht doet aan de wensen van vele burgers; en waarin u vraagt/eist de openbare toegankelijkheid en natuurwaarden centraal te stellen.

Nog mooier zou zijn als de gemeenten gezamenlijk een iets groter bedrag per inwoner bijdragen, waardoor de natuur in het Geestmerambacht nog mooier kan worden zonder alle voorziene ontwikkelingen.

Tot slot zou ik willen zeggen:

Vanochtend in de krant prominent een Europees rapport met de boodschap dat de natuur in Europa achteruit holt.

Echter ook met lichtpuntjes: op plekken waar de mens zich ècht inspant voor de natuur, blijkt herstel mogelijk.

U kunt een van die lichtpuntjes zijn.

Dank u wel.

email: tiny.zandbergen@kpnplanet.nl

U kunt de tekst ook uploaden als PDF-bestand