Ik wil een reactie op de concept Visie versturen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Ik wil onderstaande email versturen.

Geacht bestuur Geestmerambacht,

Ik heb met grote belangstelling uw filmpje bekeken en de concept Visie gelezen.

Bij deze geef ik graag mijn mening.

Ik zie de volgende verbeterpunten om het Geestmerambacht nog aantrekkelijker te maken:

  • Opruimen van de achtergelaten rommel (vuil trekt vuil aan).
  • Enthousiaster communicatie over de waarden die wèl in het recreatiegebied aanwezig zijn: gezellige en klantvriendelijke horeca, mooie wandel en fiets-mogelijkheden, de soortenrijkdom en veelzijdigheid van het gebied, de over het algemeen vriendelijke bezoekers en vooral ook de rust in het gebied.
  • Het achterwege laten van negatieve uitlatingen over het gebied, haar bezoekers en de aanwezige faciliteiten: zoals bv stoffig, oubollig, oude en sleetse inrichting e.d.
  • Verbeteren toegankelijkheid  voor gebruikers van boosters, rolstoelen of andere hulpmiddelen.
  • Informatie verstrekken over de aanwezige natuurwaarden en de ontwikkeling daarvan in het gebied.

Wat mij betreft blijft het Geestmerambacht zoals het nu is: groen, rustig, afwisselend, een genot om er te wandelen en van de natuur dichtbij huis te genieten.

Ik kom er graag en sta achter het idee dat de in het recreatiegebied samenwerkende gemeenten een hogere financiële bijdrage verstrekken om het gebied in haar huidige vorm in stand te houden en de natuurwaarden verder te ontwikkelen.

Eventueel aanvullende opmerking: Door u zelf te geven aanvulling

Naam, zelf in te vullen

Woonplaats, zelf in te vullen

Wij stellen het op prijs de aan het recreatieschap in CC te ontvangen.