2357 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Cornelisse.

This content has been archived. It may no longer be relevant

Voorafgaand aan de raadsvergadering op 9 september hebben Tiny Zandbergen en Dik de Jong de opgehaalde handtekeningen aangeboden.

IMG_9954

vlnr: dhr  Cornelisse, Dik de  Jong en Tiny Zandbergen

Allereerst onze dank voor de gelegenheid die ons wordt geboden tijdens deze raad.

Het Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht”, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van Kleurrijk Langedijk, Hvl/D66, GroenLinks, stichting Kleimeer, Vogelwerkgroep Alkmaar en enkele betrokken burgers, bied ik u hierbij heel veel handtekeningen aan: om precies te zijn 2.357.

Deze handtekeningen zijn tijdens 3 gelegenheden opgehaald; in maart in het Geestmerambacht, tijdens een braderie in Zuid Scharwoude in juni en tijdens de Vrijmarkt in Broek op Langedijk in augustus.Wij hebben actief burgers benaderd en –opvallend- mensen benaderden òns actief. Op een opgerichte website kon de petitie digitaal worden getekend, de Facebook pagina kon worden geliked. Dit is dus op grote schaal gebeurd.
Wat ik de portefeuillehouder, de heer Cornelisse, en de leden van de Raad uit de reacties zou willen meegeven is, naar ons inziens, het volkomen gebrek aan draagvlak voor dit plan. De reacties lagen alle zonder meer in de lijn van verbijstering “hoe halen ze het in hun hoofd”, “zonde van die plek!”. Velen waren niet tegen het plan op zich, maar wèl tegen de beoogde plek. 
En ik moet toegeven: sommige aangesprokenen waren totaal niet geïnteresseerd en er waren ook voorstanders: op de website welgeteld een! Ik heb respect voor de aanwezigen op de tribune die –vanuit hun betrokkenheid- de moeite hebben genomen om hierheen te komen.        
Het collegevoorstel legt een grote verantwoordelijkheid bij u. Het besluit ligt voor zònder dat er gedegen onderzoek is gedaan. Daarnaast gaat de keuze voor deze plek voorbij aan de wettelijk beschermde natuurstatus; een andere plek werd niet onderzocht. De raad van Langedijk dient te staan voor zorgvuldige afweging van belangen en naleving van democratische afgesproken spelregels.
Er ligt nu een raadsvoorstel.

En laat ik duidelijk zijn: Wij hopen van ganser harte dat dit besluit niet wordt genomen. Mocht dit echter wèl het geval zijn, dan zullen wij onze acties voortzetten. Naar de volgende stap van de ruimtelijke procedure die moet komen. De bescherming van dit unieke stukje natuur, van ònze Langedijkse natuur, is het zonder meer waard. Ook voor de toekomstige generaties.

Dank u wel.