laatste nieuws 27 augustus 2014. “wie verdient die rode kaart?”

This content has been archived. It may no longer be relevant

foto hal  gemeentehuisWie verdient die rode kaart?

Gisteren, 26 augustus 2014, was de laatste meningsvormende vergadering over het voorgenomen principebesluit van het college Langedijk om een Adventurepark toe te staan in beschermde natuur van het Geestmerambacht. Veel belangstelling op de publieke tribune.

Er lag een amendement voor van de oppositiepartijen (Kleurrijk, HvL/D66 en GroenLinks) om alvorens een besluit te nemen eerst de “Koninklijke weg” te behandelen en het voorgeschreven wettelijk onderzoek te doen. “Eerst de effecten onderzoeken alvorens te besluiten”, aldus Klaas Zwart namens de indieners.
Wat ons betreft een duidelijke rode kaart voor de ChristenUnie. Deze fractie toonde een stuitend gebrek aan kennis: “Weet niet wat nu wel of niet EHS is. Eigenlijk ook niet zo belangrijk….”. Bijzonder hierbij is dat de ChristenUnie wel tegen het bouwplan van speelpark De Swaan stemde vanwege de hoogte van 14 meter. Dit betreft een ruim 2x zo hoog bouwwerk, nota bene in beschermde natuur! Ondoorgrondelijk.
De VVD vindt economische ontwikkeling belangrijk: “een verrijking”; het CDA acht gedegen onderzoek onomkoombaar, maar steunde het amendement niet.
De PvdA wil graag meerdere locaties afwegen; “Draagvlak voor zo’n belangrijk besluit is hard nodig”.
In de hal van het gemeentehuis was de Stichting Kleimeer aanwezig met opgezette vogels. Van het aanbod ”Wilt u met deze op de foto nu het nog kan?” werd door de oppositie geen gebruik gemaakt….
Ondertussen loopt de handtekeningenactie op www.adventureparkgeestmerambacht nog door!
In de raadsvergadering van dinsdag 9 september a.s. wordt een besluit genomen over het  principeverzoek in de Raad.