foto-impressie ophalen handtekenigen op vrijmarkt in Broek op Langedijk 16 augustus 2014

This content has been archived. It may no longer be relevant

Persbericht

JE HEBT ME OVERTUIGD, IK TEKEN
Het Burgerinitiatief Bescherm de Natuur in de Geestmerambacht heeft, samen met raads- en burgerraadsleden van Kleurrijk, Hvl/D66, GroenLinks en leden van de Stichting Kleimeer, informatie gegeven en handtekeningen opgehaald op de Vrijmarkt in Broek op Langedijk.
Dit tegen de plannen van het college van Langedijk om een adventurepark toe te staan in het beschermde natuurgebied van het Geestmerambacht.

Dit was de 3e handtekeningenactie. Evenals bij de vorige 2 acties werd -op een enkele voorstander na- overweldigend getekend. De verstrekte informatie werd zeer op prijs gesteld: “je hebt me overtuigd, waar kan ik tekenen?” Vaker was uitleg echter niet nodig. Op de vraag “mag ik het u uitleggen” werd geantwoord “Nee, ik wil graag tekenen…”
Tijdens de markt werden 386 handtekeningen opgehaald; een groot succes!

Ook op de eind juni geopende website van het Burgerinitiatief www.adventureparkgeestmerambacht.nl komen veel reacties binnen; in totaal is nu door 2141 mensen getekend.

“Weer een indrukwekkende hoeveelheid mensen die de beoogde plek geen goed idee vinden. Veel complimenten ook voor de inzet van onze mensen”, aldus Klaas Zwart van het Burgerinitiatief.

Het principeverzoek van een adventurepark wordt door de gemeenteraad behandeld tijdens de forumvergadering van 26 augustus in de raadszaal van het gemeentehuis Langedijk. Aanvang is 21.15 uur, toehoorders zijn welkom op de openbare tribune.
De petitie kan nog getekend worden op www.adventureparkgeestmerambacht.nl

Impressie handtekeningenactie Vrijmarkt Broek op LAngedijk 16 augustus 2014