Teken voor uitbreiding en bescherming van de natuur in het Geestmerambacht

Op de Nazomermarkt van vrijdag 13 september 2019 in Sint Pancras is het burgerinitiatief een handtekeningenactie gestart onder de kop “IK TEKEN VOOR UITBREIDING EN BESCHERMING VAN DE NATUUR IN HET GEESTMERAMBACHT”.

Tijdens deze Nazomermarkt werd enthousiast getekend en zijn vele interessante discussies gevoerd. Tevens werd de suggestie gedaan de handtekeningen ook op de website te verzamelen.
Het ophalen van de handtekeningen is gericht op uitbreiding van de gebieden in het Geestmerambacht die onder de NNN-status (Natuur Netwerk Nederland) zouden moeten vallen. Wel reeds ingericht als natuur maar nog niet bestemd.
In NNN gebieden zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk als daartoe een maatschappelijke noodzaak bestaat, er geen alternatieven aanwezig zijn de nieuwe activiteit elders op te starten en de natuurwaarden (bestaande en potentiële) niet aangetast worden.

In een zienswijze naar de provincie Noord-Holland hebben wij verzocht de reeds ingerichte natuurgebieden ook daadwerkelijk als natuur te beschermen. Uw handtekening ondersteunt dit verzoek