De uitbreiding van recreatiegebied het Geestmerambacht

In 2005 is  recreatiegebied Het Geestmerambacht  met 250 hectare  vlakgroen en 40 hectare verbindingen uitgebreid. Om die uitbreiding in te passen in het bestaande recreatie- en natuurgebied  is een ontwikkelingsvisie opgesteld.

Doelen van de ontwikkelingsvisie:

  • Realistische ambities in beeld te brengen en ervoor te zorgen dat het geheel duurzaam financieel haalbaar is, in aanleg en onderhoud.
  • Een fundament en toetsingskader te  zijn voor de uitwerking en uitvoering van de 7 deelprojecten. Ervoor te  zorgen dat de deelprojecten straks inhoudelijk goed op elkaar aansluiten en zoveel mogelijk te voorkomen dat de plantrajecten in een later stadium stagneren.
  • Een basis te  zijn voor de op te stellen milieu-effectrapportage en voor Bestemmingsplannen

Rapport_Ontwikkelingsvisie_Deel_1

Rapport_Ontwikkelingsvisie_Deel_2

kaart uitbreiding