Adventurepark in het geestmerambacht, Nee! niet hier!

Op 29 april 2014 werden de burgers van de  gemeente Langedijk opgeschrikt door  het besluit van het op 18 april j.l. benoemde college van Burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen aan een ruim een jaar eerder op 18 mei 2013 ingediend principeverzoek.

Dit principeverzoek omvat de vestiging van een adventurepark, bestaande uit een klimtoren van  24 meter bovenop de bestaande 9 meter hoge heuvel, een klimwand, hoogteparcours, “vrije val” mogelijkheid, mountainbike- en hindernisparcours, twee tokkelbanen vanaf de toren met een lengte van 254 meter (“de grootste van Nederland”), een strandhuis (horeca) met terrassen, waterpark met o.a. waterhindernisbaan, kano- en zeilbootverhuur.

Dit alles gelegen in de noord/oosthoek aan de centrale plas “De  Zomerdel” wat de bestemming heeft van beschermd natuurgebied. (Ecologische Hoofdstructuur EHS).

Deze website wil een stem geven aan iedereen die het behoud van het recreatiegebied als oase van rust, gezelligheid, natuurbeleving in een steeds verder verstedelijkende omgeving belangrijker vinden dan alweer een mogelijkheid om tegen betaling vertier te consumeren!

Wij willen opkomen voor de belangen van de natuur, vogels en dieren in De Kleimeer, in De Zomerdel èn in het gehele recreatiegebied.

Een groene oase die het meer dan waard is beschermd te worden tegen de oprukkende exploitatie door de recreatie industrie.

Adventurepark in het Geestmerambacht? NIET HIER!

Wat is het Geestmerambacht?

Dit is  de tekst waarmee de website  van het  Recreatieschap Geestmerambacht www.geestmerambacht.nl dit prachtige gebied onder de aandacht  brengt.

´Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en omvat een grote plas met mogelijkheden voor ontspanning op en aan het water. U kunt er zwemmen, zonnen en surfen maar ook wandelen en fietsen in een natuurlijke omgeving.

Het recreatiegebied Geestmerambacht, dat ten noorden van Alkmaar ligt, biedt allerlei mogelijkheden voor recreatie in een natuurlijke omgeving. U kunt er fietsen, wandelen, trimmen en door de grote hoeveelheid water allerlei vormen van watersport uitoefenen. Door de vriendelijke strandjes is het gebied met name aantrekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen. Ook natuurliefhebbers kunnen hun hart hier ophalen in een omgeving die varieert van bos tot rietoevers. In 2013 zal het recreatiegebied Geestmerambacht twee keer zo groot zijn als het bestaande gebied en ruimte bieden aan tal van faciliteiten”.

Stukje geschiedenis

Het Geestmerambacht is aangelegd in de jaren zestig in het kader van de ruilverkaveling, waardoor een grootschalig landbouwgebied is ontstaan. De plas De Zomerdel is uitgegraven ten behoeve van zandwinning.

In mei 2005 werd een visie voor de uitbreiding van het Geestmerambacht vastgesteld. Deze uitbreiding is noodzakelijk door verdere verstedelijking van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.

Het nieuwe groen is belangrijk voor de recreatie dicht bij huis van de huidige en toekomstige bewoners van de regio. Derhalve is zij aangemerkt als Strategisch Groen Project, wat beteklent dat het rijk grotendeeels de kosten op zich nam.

De Dienst Landelijk gebied had de opdracht om de gronden aan te kopen. Onteigening is een laatste instrument.