De petitie is afgesloten.

This content has been archived. It may no longer be relevant

samengestelde foto adventurepark

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Langedijk, de heer J.F.N. Cornelisse,
tevens lid van het algemeen bestuur van recreatieschap Geestmerambacht.

“Geen aantasting natuurgebieden in het Geestmerambacht.
Horeca en outdoorbedrijf? Liever niet hier!”

Ondergetekende onderschrijft bovengenoemd standpunt en verzoekt dit ter kennis te brengen aan het Algemeen bestuur Recreatieschap Noord Holland.

De opgehaalde handtekeningen zijn aangeboden aan burgemeester Hans Cornelisse.
zie ook pagina: 2357 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Cornelisse.