Natuturwaarden in de Kleimeer

Op www.waarneming.nl worden alle  natuurwaarneming bijgehouden. Dit geldt  ook voor  natuur en recreatiegebied Geestmerambacht. link naar waarnemingen in de kleimeer

Selectie_011Burgerinitiatief “Kies voor Natuur in het Geestmerambacht” publiceert vanaf heden maandelijks de natuurwaarden die  in de Kleimeer worden geplaatst op www.waarneming.nl

Hieronder het eerste overzicht op alfabetische volgorde over de  periode januari, februari en maart  2017.

Door op de soortnaam te klikken kunt u meer informatie vinden op www.waarneming.nl.

Gebied Kleimeer
klik hieronder voor meer informatie over de waarneming
Baardman – Panurus biarmicus
Blauwborst – Luscinia svecica
Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
Boomkruiper – Certhia brachydactyla
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Buizerd – Buteo buteo
Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog – Aglais io
Gaai – Garrulus glandarius
Grauwe Gans – Anser anser
Grote Canadese Gans – Branta canadensis
Grote Zilverreiger – Ardea alba
Grutto – Limosa limosa
Havik – Accipiter gentilis
Houtduif – Columba palumbus
IJsvogel – Alcedo atthis
Kievit – Vanellus vanellus
Kleine vos – Aglais urticae
Kolgans – Anser albifrons
Muskuseend – Cairina moschata *
Nonnetje – Mergellus albellus
Rietgors – Emberiza schoeniclus
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Roerdomp – Botaurus stellaris
Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
Smelleken – Falco columbarius
Snor – Locustella luscinioides
Speenkruid – Ficaria verna
Sperwer – Accipiter nisus
Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
Toendrarietgans – Anser serrirostris
Torenvalk – Falco tinnunculus
Waterpieper – Anthus spinoletta
Waterral – Rallus aquaticus
Zomertaling – Anas querquedula
 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.