Visie “Parkenlint tussen stad en dorp”

De  petitie is op 2 mei 2021 beëindigd. De eindstand is  3550 ondertekenaars.

Bedankt  voor  jullie  steun!

Op 20 januari 2021 heeft het algemeen bestuur van het Geestmerambacht haar visie vastgesteld.
Deze visie wordt op 30 maart in Heerhugowaard in de commissie Stad en Ruimte, op 8 april in Langedijk in het forum Dorp en Ruimte en tenslotte naar verwachting op 13 april in Alkmaar in de commissie Bestuur en Middelen behandeld.
Besluitvorming (Gevraagde beslissing: ” De visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 – Geestmerambacht, Groene loper en Park van Luna – “parkenlint tussen stad en dorp” goed te keuren.) vindt naar verwachting op 15 april in Alkmaar en op 20 april in Langedijk en Heerhugowaard plaats.

De visie is volgens het recreatieschap aangepast aan de zienswijzen die de gemeenteraden in november 2020 ingebracht hebben. Wij kunnen weinig aanpassingen terugvinden. Niet in de teksten van de visie zelf maar ook niet in de plaatjes die bij de tekst gevoegd zijn.

Impressieschets 2030 Diepsmeerpolder. Evenemententerrein herinrichten. Dus groter maken en inrichten als zoekgebied voor windmolens. De Diepsmeerpolder is geen NNN-gebied. Met uitzondering van de plek waar de meest rechtse windmolen een plek gevonden heeft.

Op bladzijde 33 van de visie impressieschets 2030 Zomerdel zoekgebied voor congres/horeca/overnachten/wellness.

Het beoogde Beachpark is 600 meter naar het oosten verplaatst. De landingsplaats van de tokkelbaan ligt echter nog steeds vlak bij Natuurgebied De Kleimeer.

Voor een impressie van een “zip-line” zie het bijgevoegde u-tube filmpje
De toegangsprijs voor de tokkelbaan (zip-line in Kosovo) is €10 voor een vlucht van enkele minuten over een lengte van 700 meter, onder deskundige begeleiding.

In de entreegebieden bij de Zomerdel worden bovenregionale publieksvoorzieningen voorzien. Vergader- en congresruimtes en flexwerkplekken, in combinatie met paviljoen, wellness en landgoedhotel, diverse attracties gericht op gezinnen.
De geschetste ontwikkelingen liggen in NNN-gebied en zijn strijdig met de Provinciale Omgevingsverordening 2021. art 6.43.

Ook in het entreegebied aan de zuidpunt, wordt naast de reeds bestaande horecagelegenheid nieuwe bebouwing toegevoegd. Ook deze ontwikkelingen liggen in NNN-bestemd gebied.

Grote delen van het Geestmerambacht zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland.

Het groen gekleurde gebied is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. (NNN)
De donker groene lijnen zijn Ecologische verbindingszones, die vallen ook onder NNN.

Een specifiek onderdeel van de Visie is dat er in het Geestmerambacht en in het park van Luna “parcoursen” uitgezet moeten gaan worden. “In zowel Geestmerambacht als Park van Luna komen diverse mogelijkheden voor parcoursen en allerlei activiteiten gericht op bewegen en buitensport. De nadruk ligt op ontwikkellocatie Beach Park (met routes door Geestmerambacht en mogelijk kleinere locaties in de zuidwesthoek van het meer) en op Park van Luna“.”Challenge-parcoursen, bootcamps, e-cross-terrein (kart, quad, zijspan, 4×4), BMX-baan, skeelerbaan, kabelbaan.

Het motto lijkt te zijn: Wat is, moet veranderd worden en wat niet is, heringericht.

De uitvoering van deze visie heeft tot gevolg dat de reserves van het Geestmerambacht, die begin dit jaar nog € 6,5 miljoen bedroegen, uitgegeven worden aan niet onderbouwde maar vooral ook niet uitvoerbare plannen en dat de mogelijkheden om in het gebied te wandelen, te spelen, te genieten, te zwemmen, te fietsen en uit te rusten minder worden en dat natuurwaarden en landschapskenmerken verloren gaan.

Om dat tij te keren en een laatste beroep te doen op de verantwoordelijke lokale politici is het Burgerinitiatief “Bescherm de natuur in het Geestmerambacht” een petitie gestart.
De handtekeningen worden voor de raadsvergaderingen die op 15 april in Alkmaar en 20 april in Heerhugowaard en Langedijk gepland staan aan de raden aangeboden.

 

Geestmerambacht geen attractiepark!