Visiedocument Recreatieschap Geestmerambacht ” life energy”

Op 21 november is  bijgaand  visiedocument aan raadsleden van de in het schap  deelnemende gemeenten toegelicht en zijn zij uitgenodigd  ideeën voor recreatieve en opbrengst-genererende mogelijkheden voor het NNN-bestemde gebied aan te  dragen.

zie hieronder een ingescande versie van het life energy document ( 30 mb).

Life Energy Geestmerambacht